Sveobuhvatne informacije o pravnom okviru, dozvolama, naknadama, koncesionarima i budžetskim prihodima ostvarenih od koncesija Bosni i Hercegovini.
Oblast
Kategorija
Administrativni nivo
Općina
KoncesijaKoncesorKoncesionarOpćinaKoncesijaPovršinska i jamska eksploatacija mrkog uglja na površinskim kopovia “Čubrić”, “Grivice” i “Turija” i jama “Omazići”, općina BanovićiKoncesorVLADA TUZLANSKOG KANTONAKoncesionarRUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD BANOVIĆIOpćinaBANOVIĆIKoncesijaPovršinska i jamska eksploatacija uglja lignita u površinskim kopovima “Dubrave” i “Šikulje” i jame “Dobrnja” i “Bukinje” i kvarcnog pijeska na površinskom kopu “Šićki brod”KoncesorVLADA TUZLANSKOG KANTONAKoncesionarZD RUDNICI "KREKA" DOO - TUZLAOpćinaTUZLAKoncesijaKoncesija za istraživanje, eksploataciju i preradu rude olova i cinka na ležištima "Srebrenica", "Srebrenica ИИ", "Kazani" i "Vitlovac", opština SrebrenicaKoncesorVLADA REPUBLIKE SRPSKEKoncesionarGROSS D.O.O. GRADIŠKAOpćinaSREBRENICAKoncesijaPovršinska i jamska eksploatacija mrkog uglja na površinskim kopovima “Potočari” i “Višća” i jama “Đurđevik”, općina ŽiviniceKoncesorVLADA TUZLANSKOG KANTONAKoncesionarZD RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK" DOO - ĐURĐEVIKOpćinaŽIVINICEKoncesijaIstraživanje i površinska eksploatacija krečnjaka “Vijenac”, općina LukavacKoncesorVLADA TUZLANSKOG KANTONAKoncesionar"VIJENAC" D.O.O. RUDNIK KREČNJAKAOpćinaLUKAVAC
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
O projektu
Registar koncesija promoviše veću transparentnost u oblasti koncesija u Bosni i Hercegovini omogućavajući uvid u vrijednost i način dodjele koncesija, broj korisnika koncesionih prava, iznose i dinamiku naplate naknada te efekte dodijeljenih koncesija po budžete svih nivoa vlasti u BiH. Transparentnost u sektoru koncesija je ključna za borbu protiv korupcije i zloupotreba u javnom sektoru te predstavlja važan alat za promociju transparentnosti, integriteta i odgovornosti u svim aktivnostima u sektoru koncesija.